HavelockWhiteYellowOrangeTechnical
  Daniel BrownINDM16110:36122:2433:00
  Callum JeffersonHALOM10213:3213:32
  Ed Charlotte ByrneHALOM21313:40m423:13
  Wayne ByrneRAFOM35123:1623:16
  Megan SmithINDW10229:1629:16
  Lee SmithHALOM35329:5229:52
  Geoff HolmesHALOM65251:2251:22